Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć bezpiecznie i cieszyć się zakupami.

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Nataliia Rogalewska & Natella Innovation Group z siedzibą w Lublinie, ul. Wacława Gralewskiego 5-7, kod pocztowy 20-457, adres e-mail: info@natellaingroup.com.

Cel i interes

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

W zależności od sytuacji może to być:

– świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta,

– realizacja Twoich zamówień,

– marketing bezpośredni, mogący polegać na wyświetlaniu ostatnio oglądanych produktów,

– przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia, ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,

brak możliwości korzystania z usług Sklepu,

brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,

brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić opinię w Sklepie – jej treść oraz Twój Podpis lub Nick mogą zostać opublikowane w Sklepie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Sklepie.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez każdą ze stron lub

– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) lub

– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

-z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies.

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (laptopa, komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu; nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji Sklepu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: podmiot realizujący dostawę towarów; dostawca płatności; hostingodawca, dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego; biuro rachunkowe; podmiot zapewniający usługi marketingowe; podmiot zapewniający system mailingowy; podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne; odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Pytanie związanego z naszą Polityką Prywatności prośba kierować na e-mail: info@natellaingroup.com o treści „Polityką Prywatności”.